HCV Paralympic tự tin phá kỷ lục của Usain Bolt
Liam Malone, HCV Paralympic 2016 tin rằng sự tiên tiến của công nghệ sẽ giúp anh phá vỡ kỷ lục thế giới nội dung 100m do Usain Bolt thiết lập.
HCV Paralympic tự tin phá kỷ lục của Usain Bolt
3 4 5 6 7