"Tia chớp đen" Usain Bolt được sánh như huyền thoại Muhammad Ali
Lord Coe - chủ tịch liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) đã dành những lời có cánh dành cho người hùng Jamaica.
Tia chớp đen Usain Bolt được sánh như huyền thoại Muhammad Ali
3 4 5 6 7