Điền kinh: Lê Tú Chinh "vô đối" ở bán kết nội dung 200m
Tối nay, tấm HCV trên đường chạy 200m nhiều khả năng sẽ về tay cô gái trẻ Lê Tú Chinh.
Điền kinh: Lê Tú Chinh vô đối ở bán kết nội dung 200m
2 3 4 5 6