Giở loạt trò bẩn, chủ nhà Malaysia vẫn bất lực nhìn VĐV Việt nam giành vàng
Sau khi giành chiếc HCV ở nội dung 5.000m của nam, VĐV Nguyễn Văn Lai đã chia sẻ về loạt 'trò bẩn' của nước chủ nhà Malaysia dành cho mình.
Giở loạt trò bẩn, chủ nhà Malaysia vẫn bất lực nhìn VĐV Việt nam giành vàng
2 3 4 5 6