Hà Nội chạm trán Hải Phòng: Còn hơn 1 trận đại chiến!
Cuối tuần này, màu đỏ sẽ là gam màu chủ đạo trận Hà Nội-Hải Phòng, màu đỏ của máu sau những pha va chạm, màu đỏ của chiếc thẻ đỏ, màu đỏ của pháo sáng...
Hà Nội chạm trán Hải Phòng: Còn hơn 1 trận đại chiến!