Bình chọn "Vinh danh tài năng thể thao TP.HCM" năm 2016: Tài năng trẻ đang chiếm ưu thế
Buổi bầu chọn để tìm ra tài năng ưu tú nhất trong năm 2016 đã diễn ra vào chiều 2/1 tại Khách sạn Thể thao TP.HCM.
Bình chọn Vinh danh tài năng thể thao TP.HCM năm 2016: Tài năng trẻ đang chiếm ưu thế
1 2 3 4 5