Sun Yang - kình ngư Trung Quốc xấu tính và kẻ gợi cảm
Người Trung Quốc coi kình ngư Sun Yang là huyền thoại. Còn đối thủ lại nhìn kình ngư này như một kẻ xấu tính và gian lận.
Sun Yang - kình ngư Trung Quốc xấu tính và kẻ gợi cảm
1 2 3 4 5