Bi kịch Ánh Viên ở ASIAD 2018
Không đổi màu được 2 tấm HCĐ giành được ở Incheon, Hàn Quốc 4 năm trước, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên còn trắng tay tại kỳ ASIAD đang diễn ra ở Indonesia.
Bi kịch Ánh Viên ở ASIAD 2018
1 2 3 4 5