Kỷ lục thế giới mới cho nội dung bơi ngửa 100m của nữ
Nữ vận động viên bơi lội Mỹ Kathleen Baker đã ghi tên mình vào danh sách kỷ lục thế giới nội dung bơi ngửa 100m, với thành tích 58 giây.
Kỷ lục thế giới mới cho nội dung bơi ngửa 100m của nữ
1 2 3 4 5