'Tiểu tiên cá' Ánh Viên liên tiếp giành vàng cho Việt Nam
"Tiểu tiên cá" Ánh Viên liên tiếp về nhất chung kết 200m ngửa và 400m tự do đồng thời thiết lập một kỷ lục ở nội dung 200m với thành tích 2 phút 13 giây 64.
'Tiểu tiên cá' Ánh Viên liên tiếp giành vàng cho Việt Nam
1 2 3 4 5