Ánh Viên đặt mục tiêu khủng ở phần còn lại của SEA Games 29
Thất bại ở nội dung 200m bướm trong buổi tối 21/8 chỉ càng khiến Nguyễn Thị Ánh Viên quyết tâm hơn trong phần còn lại của SEA Games 29.
Ánh Viên đặt mục tiêu khủng ở phần còn lại của SEA Games 29
2 3 4 5 6