Ánh Viên đoạt thêm 2 HCĐ tại giải châu Á
Chiều 20/11, Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt HCĐ nội dung 200 m cá nhân hỗn hợp và 800 m tự do tại Giải bơi vô địch châu Á ở Nhật Bản.
Ánh Viên đoạt thêm 2 HCĐ tại giải châu Á
2 3 4 5 6