Sao Philippines: "Chuyến đi đến Hà Nội thật điên rồ"
Một cầu thủ Philippines phải thừa nhận chuyến đi đến Hà Nội để đối đầu tuyển Việt Nam trắc trở hơn anh tưởng tượng.
Sao Philippines: Chuyến đi đến Hà Nội thật điên rồ
7 8 9 10 11