Bắn cung Việt Nam lần đầu đoạt HCV châu Á
Đây cũng là lần đầu mà cá nhân cung thủ Lộc Thị Đào bước lên đỉnh cao nhất của châu Á.
Bắn cung Việt Nam lần đầu đoạt HCV châu Á
1 2 3 4 5