Gần 100 kỳ thủ tranh tài giải cờ Vua - Cúp Hoàng Gia 2018
Cuối tuần qua, Trung tâm Cờ quốc tế đã tổ chức giải cờ vua tranh cúp Hoàng Gia lần thứ 7 (tại Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) với 85 học viên, kỳ thủ.
Gần 100 kỳ thủ tranh tài giải cờ Vua - Cúp Hoàng Gia 2018
1 2 3 4 5