Nhà vô địch thế giới Nguyễn Lê Cẩm Hiền vuột HCV châu Á
Giành 7/36 HCV tại Giải Vô địch cờ vua trẻ châu Á 2018 vừa kết thúc tại Thái Lan, đoàn kỳ thủ Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhì toàn đoàn, chỉ sau Ấn Độ.
Nhà vô địch thế giới Nguyễn Lê Cẩm Hiền vuột HCV châu Á
1 2 3 4 5