-->
Tiến Minh xuất sắc vào bán kết Mỹ mở rộng
Ngày 22/7, Nguyễn Tiến Minh (hạng 66 TG) xuất sắc đánh bại Jeon Hyeok Jin (Hàn Quốc, hạng 40 thế giới) để lọt vào bán kết giải cầu lông Mỹ Grand Prix Gold 2017.
Tiến Minh xuất sắc vào bán kết Mỹ mở rộng
1 2 3 4 5

-->