5 tay vợt Việt Nam trong top 100 thế giới
Khép lại năm 2016 cầu lông Việt Nam có 5 tay vợt đứng trong top 100 của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF).
5 tay vợt Việt Nam trong top 100 thế giới
1 2 3 4 5