Tứ kết Nhật Bản mở rộng: Lin Dan coi chừng
Dù chỉ phải tiếp đối thủ yêu thích Son Wan Ho nhưng Lin Dan sẽ phải hết sức thận trọng.
Tứ kết Nhật Bản mở rộng: Lin Dan coi chừng
1 2 3 4 5