Tay vợt nữ Đài Bắc lần đầu lên số một thế giới
Tai Tzu Ying trở thành nữ hoàng mới của làng cầu lông.
Tay vợt nữ Đài Bắc lần đầu lên số một thế giới
1 2 3 4 5