Cầu lông Trung Quốc thất bại ê chề ở ASIAD 2018
Các ngôi sao cầu lông Trung Quốc bất ngờ bị hạ bệ ở những nội dung đánh đơn tại ASIAD 2018, khép lại một giải đấu thất bại ê chề.
Cầu lông Trung Quốc thất bại ê chề ở ASIAD 2018
1 2 3 4 5