Lin Dan rút lui, không có kinh điển với Lee Chong Wei
Lần thứ hai liên tiếp trong tháng này, Lin Dan đã quyết định không tham dự Super Series.
Lin Dan rút lui, không có kinh điển với Lee Chong Wei
2 3 4 5 6