Ông Nguyễn Phương Nam tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP HCM
Với những đóng góp tích cực cho cầu lông TP HCM nhiều năm qua, ông Nguyễn Phương Nam tiếp tục được bầu chọn vào vị trí cao nhất của Liên đoàn cầu lông TP HCM.
Ông Nguyễn Phương Nam tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP HCM
2 3 4 5 6