Chấn thương trở nặng, Đoàn Văn Hậu phải dưỡng thương 3 tháng
Với chấn thương hiện tại, Đoàn Văn Hậu sẽ phải mất 3 tháng để hồi phục và trở lại tập luyện.
Chấn thương trở nặng, Đoàn Văn Hậu phải dưỡng thương 3 tháng
1 2 3 4 5