Dứt điểm như sinh viên, ĐT Việt Nam bị cầm hòa
Thành công trong việc thử nghiệm đội hình, chiến thuật và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng khâu dứt điểm như sinh viên đã khiến ĐT Việt Nam bị ĐH Jeonju cầm hòa
Dứt điểm như sinh viên, ĐT Việt Nam bị cầm hòa
1 2 3 4 5