Mười năm có đủ cho bóng đá Việt Nam?
10 năm nữa, tức ở kỳ World Cup 2026 sẽ có 48 đội góp mặt. Theo tính toan ban đầu của FIFA, rất có thể châu Á sẽ có thêm 4 suất.
Mười năm có đủ cho bóng đá Việt Nam?
1 2 3 4 5