Lộ thời điểm Phan Văn Đức hồi phục, trở lại khoác áo ĐT Việt Nam
HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA đã cho biết về thời gian trở lại sân cỏ dự kiến của Phan Văn Đức.
Lộ thời điểm Phan Văn Đức hồi phục, trở lại khoác áo ĐT Việt Nam
1 2 3 4 5