"Tiểu Công Phượng" Xuân Tạo và đồng đội lên đường sang Nhật Bản
Hôm nay, U18 Việt Nam đã chính thức lên đường sang Nhật Bản để bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần.
Tiểu Công Phượng Xuân Tạo và đồng đội lên đường sang Nhật Bản
1 2 3 4 5