HLV Troussier "ngó lơ" quân SLNA và Thanh Hóa ở đợt tập trung U19 Việt Nam
HLV Philippe Troussier đã không gọi bất kỳ đại diện nào từ SLNA và Thanh Hóa lên U19 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 8 này.
HLV Troussier ngó lơ quân SLNA và Thanh Hóa ở đợt tập trung U19 Việt Nam
1 2 3 4 5