HLV Trần Minh Chiến: 'Tiến Linh xứng đáng góp mặt ở Asiad 2018'
Với những gì đã thể hiện cho đến lúc này, HLV Trần Minh Chiến cho rằng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng có một suất tham dự Asiad vào tháng 08 tới.
HLV Trần Minh Chiến: 'Tiến Linh xứng đáng góp mặt ở Asiad 2018'
1 2 3 4 5