Danh sách rút gọn mới nhất của Australia: vẫn có Tim Cahill
Australia đã công bố danh sách rút gọn mới nhất của họ gồm 26 cái tên và dự kiến ngày 1/6 tới đây, 3 cái tên phải ở nhà sẽ được công bố nốt.
Danh sách rút gọn mới nhất của Australia: vẫn có Tim Cahill