Nóng: Tottenham chi tiền tấn cho "bom xịt" Barca
Bỏ qua hàng loạt tên tuổi lớn, Tottenham dự tính chi đậm cho người thừa này của Barcelona.
Nóng: Tottenham chi tiền tấn cho bom xịt Barca
1 2 3 4 5