Để tinh gọn đội hình, Mourinho có thể “sale off” những ai?
Jose Mourinho rất quyết tâm xây dựng lại đội hình Manchester United với những mục tiêu chiến lược trong mùa hè, nhưng trước tiên ông phải… bán cái đã.
Để tinh gọn đội hình, Mourinho có thể “sale off” những ai?
3 4 5 6 7