Lần đầu chạm mặt The Beast 2.0 hộ tống Tổng Thống Trump trên đường phố châu Á
Trong lần viếng thăm Nhật Bản từ 25.5 vừa qua của Tổng Thống Donald Trump, lần đầu tiên “Quái thú” The Beast 2.0 xuất đầu lộ diện trên đường phố châu Á.
Lần đầu chạm mặt The Beast 2.0 hộ tống Tổng Thống Trump trên đường phố châu Á
2 3 4 5 6