B.Bình Dương và XSKT Cần Thơ không muốn đi Hà Nội đá Cúp Quốc gia
Lo lắng vì diễn biến phức tạp của COVID-19 tại Hà Nội, BLĐ của B.Bình Dương và XSKT Cần Thơ đếu không muốn đưa đội ra thủ đô thi đấu Cúp Quốc gia.
B.Bình Dương và XSKT Cần Thơ không muốn đi Hà Nội đá Cúp Quốc gia
1 2 3 4 5