Rafael Nadal cảm ơn Novak Djokovic vì đóng góp vào quỹ từ thiện COVID-19 của mình
Rafael Nadal vừa gửi lời cảm ơn chân thành dành cho Novak Djokovic vì đã đóng góp vào quỹ từ thiện giúp đỡ những người khó khăn bởi đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại Tây Ban Nha.
Rafael Nadal cảm ơn Novak Djokovic vì đóng góp vào quỹ từ thiện COVID-19 của mình
1 2 3 4 5