Chuyên gia kỹ thuật Aston Martin toàn cầu kiểm tra và tư vấn xe Aston Martin tại Việt Nam
Lần đầu tiên tất cả các xe Aston Martin tại Việt Nam sẽ được chuyên gia Aston Martin toàn cầu kiểm tra và tư vấn tại sự kiện Service Clinic, diễn ra vào ngày 10.5.2019 tại showroom Aston Martin Hồ Chí Minh, 33 Lê Duẩn (tòa nhà Đức), Quận 1.
Chuyên gia kỹ thuật Aston Martin toàn cầu kiểm tra và tư vấn xe Aston Martin tại Việt Nam
3 4 5 6 7