Huyền thoại F1 Schumacher có thể đã hồi tỉnh sau 6 năm hôn mê
Một nhân viên của bệnh viện tại Paris, nơi huyền thoại F1 Michael Schumacher điều trị, cho biết anh đã có dấu hiệu tỉnh lại sau hôn mê.
Huyền thoại F1 Schumacher có thể đã hồi tỉnh sau 6 năm hôn mê
1 2 3 4 5