Mùa giải F1 vẫn sẽ diễn ra trong năm 2020
Hôm 27/4, ông Chase Carey, chủ tịch F1 gửi thư cho các đối tác để thông báo rằng các chặng đua của mùa giải 2020 có thể bắt đầu ngay trong năm.
Mùa giải F1 vẫn sẽ diễn ra trong năm 2020
1 2 3 4 5