Kể từ 10.4.2019: Lệ phí trước bạ cho xe bán tải sẽ tăng gấp 3 lần
Những ai có ý định tậu xe bán tải, hãy mua ngay từ bây giờ để tránh việc bị mua đắt thêm đến vài chục triệu đồng tính từ 10/4/2019 sắp tới.
Kể từ 10.4.2019: Lệ phí trước bạ cho xe bán tải sẽ tăng gấp 3 lần
1 2 3 4 5