03h00 ngày 29/11, Tottenham vs Inter: Nỗ lực có quá muộn màng?
Tottenham buộc phải chiến thắng Inter Milan nếu còn muốn nuôi hi vọng đi tiếp.
03h00 ngày 29/11, Tottenham vs Inter: Nỗ lực có quá muộn màng?