Liverpool và những ứng viên dư sức soán ngôi Real tại Champions League
Ngôi vương của Real Madrid mùa này rất khó có thể bảo toàn trước những thế lực đang vươn lên mạnh mẽ như Liverpool, Juventus,...
Liverpool và những ứng viên dư sức soán ngôi Real tại Champions League