Tầm ảnh hưởng của Ronaldo ở Juve đang lớn hơn cả Pirlo?
Dù không muốn nhưng nhiều Juventini cũng phải thừa nhận rằng Cristiano Ronaldo vẫn đang ảnh hưởng lớn đến thành tích của Bianconeri.
Tầm ảnh hưởng của Ronaldo ở Juve đang lớn hơn cả Pirlo?
1 2 3 4 5