Rời Barca, Kevin-Prince Boateng đang "bay giữa ngân hà"
Quãng thời gian u ám tại Barcelona đã bị bỏ lại phía sau. Giờ đây, Kevin-Prince Boateng đang sống trong những ngày hạnh phúc ở Artemio Franchi.
Rời Barca, Kevin-Prince Boateng đang bay giữa ngân hà
1 2 3 4 5