-->
Vụ Belotti, Torino giảm giá nhưng muốn Milan thêm người
Theo truyền thông tại Italia, Torino dường như đã chấp nhận để Andrea Belotti khi mới đây đã đưa ra những yêu cầu mà họ muốn AC Milan đáp ứng.
Vụ Belotti, Torino giảm giá nhưng muốn Milan thêm người
1 2 3 4 5

-->