Mourinho: "Tôi cảm thấy gần như bị giam cầm ở nước Anh"
Jose Mourinho vừa lên tiếng thừa nhận ông cảm thấy như bị giam cầm khi không được tự do phát biểu ở nước Anh.
Mourinho: Tôi cảm thấy gần như bị giam cầm ở nước Anh