End Game - Bóng vàng đã có chủ
Việc Lionel Messi biến một trung vệ xuất sắc như Van Dijk trở thành một cầu thủ nghiệp dư có lẽ là yếu tố quá đủ để cầu thủ này giành thêm một Quả Bóng Vàng.
End Game - Bóng vàng đã có chủ