Asiad 19 lùi đến cuối năm 2023
Nước chủ nhà Trung Quốc và Ủy ban Olympic châu Á (OCA) thống nhất lùi Asiad 19 sang năm 2023.
Asiad 19 lùi đến cuối năm 2023
1 2 3 4 5