Yaya Toure muốn khoác áo Brazil
Quá ngượng mộ tài năng của 2 đàn em người Brazil, Yaya Toure không ngần ngại nếu phải thay đổi hộ chiếu của mình.
Yaya Toure muốn khoác áo Brazil
1 2 3 4 5