'Tôi thích sự cạnh tranh, cậu ấy không hơn De Gea...'
Một thông tin đáng chú ý trên tuyển Tây Ban Nha, và có lẽ sẽ khiến người hâm mộ quan tâm vào thời điểm này.
'Tôi thích sự cạnh tranh, cậu ấy không hơn De Gea...'
1 2 3 4 5