Châu Âu đang dần trở thành nô lệ của khái niệm 'kiểm soát bóng'
Pep Guardiola là người đã định nghĩa lại khái niệm 'thống trị' trong bóng đá. Ngoài thành công và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu ông tạo lập trong thời gian dẫn dắt Barcelona
Châu Âu đang dần trở thành nô lệ của khái niệm 'kiểm soát bóng'
1 2 3 4 5