Arsenal thất bại tại Europa League: Ai là người đau nhất?
Một thất bại không có gì bất ngờ của Arsenal. Tuy nhiên dù đã đoán được trước nhưng không có người Bắc London nào có thể nuốt trôi được kết cục đó
Arsenal thất bại tại Europa League: Ai là người đau nhất?
2 3 4 5 6