Công Phượng nói gì trước khi lên đường gia nhập Mito Hollyhock?
(TinTheThao.com.vn) – Trước khi lên đường sang Nhật Bản hội quân với CLB Mito Hollyhock, Công Phượng có giải thích vì sao ba mẹ không lên sân bay tiễn.
Công Phượng nói gì trước khi lên đường gia nhập Mito Hollyhock?