Real Madrid 1-1 Atletico Madrid (5-3, CK Champions League 2016)

00:52 Thứ bảy 22/04/2017

CK Champions League 2016, Real Madrid 1-1 Atletico Madrid.

Thể thao Việt Nam - Đăng lúc: 00:00 22/04/2017
Chia sẻ
1 2 3 4 5