HLV Malaysia: 'Việt Nam thắng xứng đáng'
Huấn luyện viên Kim Pan-gon cùng các học trò đã có một trận thua tâm phục khẩu phục tại Mỹ Đình.
HLV Malaysia: 'Việt Nam thắng xứng đáng'
2 3 4 5 6