vintage sports - các bài viết về vintage sports, tin tức vintage sports
Chia sẻ chủ đề
  • Các thể loại tập luyện từng là "Hot Trend" một thời - Kỳ I

    Các thể loại tập luyện từng là 'Hot Trend' một thời - Kỳ I
    6 năm trước
    Các hình thức tập luyện ngày nay đều được bắt nguồn từ các bài tập thế kỷ trước, tuy nhiên cũng có một số bài là đã có cải tiến. Hãy cùng xem lại 30 hình thức tập luyện từng một thời được người người nhà nhà tập luyện.
1