VFF rắn mất đầu, ai chịu trách nhiệm?
Việc Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng không thể quán xuyến công việc làm con tàu VFF rơi cảnh “rắn mất đầu”. Điều đáng nói thêm là VFF lại là tổ chức chưa khi nào yên ổn.
VFF rắn mất đầu, ai chịu trách nhiệm?
6 7 8 9 10