Chủ tịch VFF xót tiền, VPF vẫn “máu” du học
Kế hoạch “du học” Đức của VPF không nhận được sự đồng thuận từ lãnh đạo VFF, cổ đông lớn nhất tại công ty này. Kinh phí dự trù cho chuyến đi Đức gói ghém, có thể tổ chức đủ cho… 3 giải bóng đá trẻ.
Chủ tịch VFF xót tiền, VPF vẫn “máu” du học
5 6 7 8 9