'Thánh Muay' Buakaw đánh bại nhà vô địch châu Âu trẻ hơn 15 tuổi
Sau khi để tuột chiếc đai hạng nhẹ của Enfusion vào tháng 3, "Thánh Muay" Buakaw đã tìm lại cảm giác chiến thắng vào hôm 28/4.
'Thánh Muay' Buakaw đánh bại nhà vô địch châu Âu trẻ hơn 15 tuổi
3 4 5 6 7