Đằng sau việc Lê Huỳnh Đức rời CLB Sài gòn
Cựu danh thủ Công An TP.HCM đã đúng khi không ký hợp đồng hay nhận lương của CLB Sài Gòn. Sự bất ổn của đội bóng cho thấy dấu hiệu của việc làm...
Đằng sau việc Lê Huỳnh Đức rời CLB Sài gòn
4 5 6 7 8