Vận động viên từ 40 quốc gia sẽ tham dự Vietnam Junior Open 2016
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một giải golf trẻ quốc tế sẽ được tổ chức mang tên Vietnam Junior Open 2016. Giải đấu diễn ra vào tháng 8 năm sau dưới sự hợp tác của Hiệp hội Golf Việt Nam và The Bluffs Ho Tram Strip.
Vận động viên từ 40 quốc gia sẽ tham dự Vietnam Junior Open 2016
2 3 4 5 6