Sân tập M.U đón 2 cái tên trở lại, Lingard mang tới bất ngờ?
Manchester United đang từng bước có sự chuẩn bị để hướng tới một mùa giải mới thành công hơn.
Sân tập M.U đón 2 cái tên trở lại, Lingard mang tới bất ngờ?