Thiết kế mới sẽ giúp chiếc xe của Mercedes nhanh hơn?
Chiếc xe ở mùa giải 2020 của Mercedes có phần hông tương tự thiết kế mà Ferrari đã thực hiện. Các chuyên gia dự đoán điều này sẽ cải thiện tốc độ của W11 một cách đáng kể.
Thiết kế mới sẽ giúp chiếc xe của Mercedes nhanh hơn?
2 3 4 5 6