Sau Ford Raptor 6×6, Hennessey Performance tiếp tục dự án Silverado Goliath 6×6
Sau khi hô biến Ford Raptor 6×6, Hennessey Performance đã quyết định làm điều tương tự với Chevrolet Silverado 2019/2020. Quái thú mới được đặt tên Chevrolet Silverado Goliath 6×6.
Sau Ford Raptor 6×6, Hennessey Performance tiếp tục dự án Silverado Goliath 6×6
3 4 5 6 7