Hội đồng xếp hạng quyền anh xuyên quốc gia - các bài viết về Hội đồng xếp hạng quyền anh xuyên quốc gia, tin tức Hội đồng xếp hạng quyền anh xuyên quốc gia
Chia sẻ chủ đề
  • 10 võ sĩ hạng dưới trung hay nhất của thập kỷ

    10 võ sĩ hạng dưới trung hay nhất của thập kỷ
    2 năm trước
    Dựa theo đánh giá trong bảng xếp hạng của tạp chí The Ring và Hội đồng xếp hạng quyền anh xuyên quốc gia (TBRB), danh sách 10 võ sĩ hàng đầu trong giai đoạn 2010-2019 được tiết lộ.
1