Rời tuyển Anh, Rashford có động thái đáng chú ý
Marcus Rashford thực hiện động thái đáng chú ý đầu tiên khi không lên tập trung ở tuyển Anh.
Rời tuyển Anh, Rashford có động thái đáng chú ý
1 2 3 4 5