John Stones chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020
EURO 2020 chuẩn bị kết thúc và John Stones vừa đề cử một gương mặt có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải.
John Stones chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020
1 2 3 4 5