Điền kinh liên tiếp đem về "cơn mưa vàng"
Chỉ trong ít phút, môn điền kinh liên tục mang về những tấm HCV danh giá cho thể thao Việt Nam.
Điền kinh liên tiếp đem về cơn mưa vàng
1