SEA Games 31 tổ chức tối đa 40 môn thi đấu
Sáng 28/2, Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) có cuộc họp bàn về số lượng các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021.
SEA Games 31 tổ chức tối đa 40 môn thi đấu
1