Điểm tin sáng 29/06: Ronaldo thất vọng vì bị loại, Chelsea tiếp tục thanh lý sao trẻ
Ronaldo thất vọng vì bị loại, Chelsea tiếp tục thanh lý sao trẻ,... sẽ là những thông tin chính có trong điểm tin bóng đá sáng của chúng tôi.
Điểm tin sáng 29/06: Ronaldo thất vọng vì bị loại, Chelsea tiếp tục thanh lý sao trẻ
1 2